سه مورد مهم!

  • دیگر به نحوه برگزاری و نتیجه انتخابات اعتراض نخواهیم کرد.
  • لطفا" SMS را دوباره راه بیاندازید، زندگیمان دارد از هم می پاشد!
  • از امروز به مدت 48 ساعت در بیمارستان امام رضا زندانی ام.


/ 4 نظر / 12 بازدید
کیامهر

سلام باقر عزیز متن زیبایی نوشتی اگه حوصله کردی به وبلاگ ما هم سری بزن باعث افتخارم میشی زنده باشی

یک خرده پا

والا ما هم مردیم از بی اس ام اس بخدا.... ما هم قول میدیم کو گوش شنوا؟ خدا بد نده بیمارستان! امیدوارم دوران حبستان بیش از این نشود[چشمک]

رادیو اگر

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست فریادمان را بلندتر کنیم.

گلاره

موبایل بنده که مسیج می فرسته !البته از دیروز ؟!