آدمخواری

رییس جمهور لیبریا آدمخوار بودن خود را تکذیب کرد!

مسئولان ما هم همین کار را بکنند.


/ 2 نظر / 11 بازدید
مینو ماندگار

دریغ!!!!!!!!!!!!!!!

پل عابر پیاده

مسئولان که آدم نمی خورند ندیدی چه اعترافاتی کردند اصلاح طلبا دیدی انقلاب مخملی خنثی کردند به چه نازی ما فکر می کردیم این چند سال دوران جمهوری اسلامی بود نگو دست انقلاب مخملی ها بود بلا به دور.برادر باقر من به شما علاقمندم بارها هم گفتم دست از این حرفها بردارین