بازنده

حالا که تب و تاب انتخابات خوابیده و حتی در بحث های سیاسی دانشجویان هم بحث های داغ چند روز قبل رو به سرد شدن است، داشتم فکر می کردم که واقعآ" برنده این انتخابات کیست؟ چیزهایی که می دانم اینهاست: احمدی نژاد برنده انتخابات نیست! موسوی برنده انتخابات نیست! نظام جمهوری اسلامی برنده نیست! مردمی که فکر می کنند به اعتماد آنها خیانت شده برنده نیستند!

ما همه بازنده ایم!


/ 6 نظر / 13 بازدید
فروغ

بستگی داره برنده بودن رو چی بدونیم.اینو می دونم مردمی که بعد سی سال نشون دادن که سرشون رو تو برف نکردن با هر نتیجه ای برنده ان

رضا

بستگی دارد چه چیز را باخته باشی؟ بعضی ها ((چیز)) را باخته اند و بعضی ها ((ناچیز)) را. عده ای ((همه چیز)) را .

گلاره

چه کنیم که بازنده بودنم عالمی داره ...نه ؟

مهدی

پس کی برنده است