خوشگذرانی

  • ساعت ٨.۵ می رویم بخش
  • مهر می زنیم
  • می رویم مرنینق ( البته نرفتیم هم اشکالی نداره!)
  • صبحانه می خوریم
  • بر می گردیم خانه

این برنامه روزانه ما در بخش زنان است بازم البته، اگر بتوانیم از تختخواب بیرون بیاییم! خلاصه داریم خوش می گذرانیم. به قول یکی از دوستان همبخشی باید مواظب باشیم بلمان نسپد!!


/ 1 نظر / 13 بازدید
رامین آقامحمدی

آقا بنده به شما علاقمندم ما می گوییم برید بخش استفاده کنین البته بنده امارتون رو دارم که چرا بخش نمیرین حالا نمی خوام بگم بگم؟